treespecie

ประวัติต้นพยุง

ตันพยุง

    ต้นพยุง (Pinus merkusii) เป็นไม้สนชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์สน ต้นพยุงมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ต้นพยุงเป็นไม้ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 60 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 2 เมตร เปลือกลำต้นเป็นสีเทาอมน้ำตาล ใบของต้นพยุงเป็นใบประกอบรูปเข็ม ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ดอกของต้นพยุงเป็นดอกเพศแยกกัน ดอกตัวผู้ออกเป็นช่อ ดอกตัวเมียออกเป็นซอง ผลของต้นพยุงเป็นกระเปาะ ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ด 1-3

    เมล็ดต้นพยุงเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ไม้พยุงมีเนื้อไม้ที่แข็ง ทนทาน น้ำหนักเบา นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ เรือ เสาเข็ม ไม้แปรรูป และไม้ก่อสร้าง ต้นพยุงยังมีความสำคัญทางนิเวศวิทยา ต้นพยุงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีอายุยืนยาว ลำต้นสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขากว้าง จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ต้นพยุงยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ปล่อยออกซิเจนสู่บรรยากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ประโยชน์ต้นพยุง

ตันพยุง

    เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่ให้ร่มเงาได้ดี เหมาะกับการใช้งานด้านภูมิทัศน์ สามารถปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงาในบริเวณบ้านได้ เนื่องจากมีพุ่มใบละเอียดและมีดอกหอม จึงสร้างบรรยากาศที่สดชื่นแต่ไม่รกได้เป็นอย่างดี นอกจากจะปลูกไว้ในบ้านเพื่อให้ร่มเงาและความหมายที่เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของแล้ว  คุณสมบัติเด่นของไม้พะยูงอยู่ตรงความที่เป็นไม้ที่มีเนื้อละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน และชักเงาได้ดี มีน้ำมันในตัว

 • ไม้พยุงมีเนื้อไม้ที่แข็ง ทนทาน น้ำหนักเบา นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ เรือ เสาเข็ม ไม้แปรรูป และไม้ก่อสร้าง
 • ต้นพยุงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีอายุยืนยาว ลำต้นสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขากว้าง จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด
 • ต้นพยุงช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ปล่อยออกซิเจนสู่บรรยากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • ต้นพยุงเป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา เช่น แก้ปวด แก้อักเสบ แก้หวัด แก้ไอ แก้ท้องเสีย แก้ท้องร่วง แก้โรคผิวหนัง แก้โรคริดสีดวงทวาร
 

ส่วนประกอบของต้นพยุง

 1. ใบ: ใบของพยุงมีลักษณะใบหนาๆ และใหญ่ รูปร่างค่อนข้างยาว มีลักษณะเรียงต่อกันในลำต้น สีเขียวเข้มหรือเขียวเหลืองขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ บางครั้งอาจมีลายและแนวเส้นบนใบด้วย 
 2. ลำต้น: ลำต้นของพยุงมีลักษณะตรงตรา หนาและหนืด สามารถเติบโตได้ในขนาดใหญ่ถึงต้นพะยูงที่สูงมาก
 3. ราก: ระบบรากของพยุงเป็นรากเดียว มีรากลายที่เด่นชัด
 4. ดอกและลูก: พยุงมีดอกที่เล็กมาก และไม่เหมือนกับพืชอื่น ลูกของพะยูงมีลักษณะเป็นที่นำเข้าของดอก ที่จะแขวนอยู่ใต้ใบ
 
 

วิธีการปลูกต้นพยุง

 1. เลือกเมล็ดพยุงที่สมบูรณ์และแข็งแรง
 2. แช่เมล็ดพยุงในน้ำสะอาดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 3. นำเมล็ดไปเพาะในถุงเพาะชำหรือกระถาง โดยใส่ดินร่วนปนทรายลงไปในถุงหรือกระถางประมาณ 2/3 ของความสูง
 4. รดน้ำให้ชุ่มชื้น
 5. วางถุงเพาะชำหรือกระถางไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึงรอให้เมล็ดงอกเป็นต้นกล้า
 6. เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 3 เดือน ก็สามารถย้ายไปปลูกในแปลงได้
 
ตันพยุง

วิธีการดูแลต้นพยุง

 • รดน้ำให้ชุ่มชื้นสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังการปลูก
 • ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกทุก 3 เดือน
 • กำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งที่แห้งตายหรือเป็นโรค
 • ป้องกันศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะลำต้น หนอนชอนใบ และเพลี้ยแป้ง
 • ปลูกต้นพะยูงไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี

การใช้ประโยชน์จากต้นไม้พยุง

    การใช้ประโยชน์จากต้นไม้พยุงสามารถทำได้ในหลายด้าน แต่จำเป็นต้องมีการใช้ประโยชน์อย่างรอบคอบและมีการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้

 1. การตัดไม้เพื่อใช้เป็นวัสดุสร้างโครงสร้าง: ไม้จากต้นไม้พยุงสามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้างอาคารหลังคา ตึก และโครงสร้างอื่นๆ การใช้ไม้ในการก่อสร้างต้องคำนึงถึงการเลือกใช้ไม้ที่มีการปลูกและจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการลดลงของป่าฝนและความเสี่ยงต่อการทำลายนิเวศ
 2. การผลิตเฟอร์นิเจอร์: ไม้จากต้นไม้พยุงสามารถนำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น เครื่องเรือน โต๊ะ เก้าอี้ และของเล่นไม้ การใช้ไม้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็ควรมีการดูแลและการตรวจสอบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดการลดป่าไม้อันเป็นที่อยู่ของชีวิตหลายชนิด
 3. การผลิตเชื้อเพลิง: ไม้จากต้นไม้พยุงสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานได้ แต่การใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 4. การผลิตสินค้าไม้เครื่องหนังสือ และงานหัตถกรรม: ไม้จากต้นไม้พยุงสามารถนำมาใช้ในการผลิตสินค้าไม้เครื่องหนังสือ เช่น กระดาษ แขวนภาพ และงานหัตถกรรมต่างๆ ด้วยการใช้ไม้ในการผลิตสิ่งของเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้วิธีการที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม
ตันพยุง

ควรปลูกต้นพยุงบริเวณใดของบ้าน

    สถานที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นพยุงคือบริเวณหน้าบ้านหรือสวนหลังบ้าน ต้นพยุงจะช่วยบังแดดและลมให้กับบ้าน ทำให้บ้านเย็นสบาย นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจน ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น ต้นพยุงยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยและโชคลาภ การปลูกต้นพยุงในบ้านจึงเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาสู่เจ้าของบ้าน อย่างไรก็ตาม ต้นพยุงเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 30 เมตร ดังนั้นควรปลูกต้นพยุงไว้ในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ ไม่ควรปลูกต้นพยุงใกล้กับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพราะอาจทำให้ต้นไม้ล้มทับได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : treespecie