treespecie
ต้นเล็บครุฑ

ถิ่นกำเนิดต้นเล็บครุฑ

ถิ่นกำเนิดต้นเล็บครุฑ อยู่ทางเอเชียเขตร้อนและหมู่เกาะแปซิฟิก พบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ต้นเล็บครุฑเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3-5 ใบ ใบมีสีเขียวเข้มหรือสีเขียวด่าง ขอบใบหยัก ดอกสีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ต้นเล็บครุฑเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกประดับในบ้านและสวน เนื่องจากมีใบสวยงามและความหมายดีว่าจะช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง

ลักษณะของต้นเล็บครุฑ

ต้นเล็บครุฑ

ลักษณะของต้นเล็บครุฑ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่มักพบในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร และมีลำต้นสีเขียวอ่อนหรือสีน้ำตาล ลำต้นเป็นข้อเล็ก ๆ และผิวเปลือกเรียบหรือมีจุดเล็ก ๆ ประอยู่ทั่วต้น  ใบของต้นเล็บครุฑเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ โดยมีใบย่อยประมาณ 3-5 ใบ ใบย่อยแต่ละใบมีลักษณะเรียวยาว ขอบใบหยักเป็นลักษณะเรียวยาวและมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย ปลายใบแหลม และก้านใบยาวและมีรอยต่อที่ก้านใบย่อย นอกจากนี้ยังมีกาบใบบริเวณโคนก้านใบด้วย

การดูแลต้นเล็บครุฑ

ต้นเล็บครุฑ
  • การให้น้ำ ต้นเล็บครุฑต้องการน้ำปานกลาง ควรรดน้ำเมื่อหน้าดินเริ่มแห้ง
  • การให้ปุ๋ย ต้นเล็บครุฑต้องการปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ประมาณเดือนละครั้ง
  • แสงแดด ต้นเล็บครุฑชอบแสงแดดรำไร ไม่ควรให้โดนแดดจัดเพราะจะทำให้ใบไหม้
  • ดิน ต้นเล็บครุฑชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี
  • การตัดแต่งกิ่ง ต้นเล็บครุฑควรตัดแต่งกิ่งปีละครั้ง เพื่อไม่ให้กิ่งรกและต้นเตี้ยลง
  • โรคและแมลง ต้นเล็บครุฑไม่ค่อยพบปัญหาโรคและแมลงรบกวนมากนัก แต่อาจพบเพลี้ยแป้ง ไรแดง หรือไรแมงมุมได้ ควรหมั่นสังเกตและป้องกันกำจัดอย่างสม่ำเสมอ

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นเล็บครุฑ

ต้นเล็บครุฑ

 ต้นเล็บครุฑเป็นไม้มงคลที่จะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ครุฑเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่มีความสูงส่ง สง่างาม และแข็งแกร่ง จึงเป็นสัตว์ที่คนไทยโบราณนิยมนำมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล  เชื่อว่าหากปลูกต้นเล็บครุฑไว้บ้านจะทำให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากสิ่งอัปมงคล  ต้นเล็บครุฑจะช่วยให้คนในบ้านมีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่เคารพยำเกรง และต้นเล็บครุฑจะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : treespecie