treespecie
ต้นวาสนา

ประวัติความเป็นมาของต้นวาสนา

 ต้นวาสนามีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาบริเวณประเทศไนจีเรีย เอธิโอเปีย และกินี เชื่อกันว่าต้นวาสนาเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ สันนิษฐานว่าอาจเข้ามาพร้อมกับการค้าขายและวัฒนธรรมจากประเทศจีนและอินเดีย เนื่องจากต้นวาสนาเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ต้นวาสนาเป็นไม้ประดับที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นวาสนา

ต้นวาสนา

  คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นวาสนามาอย่างยาวนาน เชื่อกันว่าต้นวาสนาเป็นไม้มงคลที่จะนำโชคลาภมาสู่ผู้ปลูก หากต้นวาสนาออกดอกแล้ว เชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีโชคลาภสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ด้วยเหตุนี้ ต้นวาสนาจึงมักถูกนำมามอบเป็นของขวัญหรือปลูกไว้ตามบ้านเรือน เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่เจ้าของ นอกจากความเชื่อเรื่องโชคลาภแล้ว ต้นวาสนายังมีความเชื่อเรื่องสุขภาพอีกด้วย เชื่อกันว่าใบของต้นวาสนาสามารถนำมาใช้แก้อาการปวดท้องได้ และรากของต้นวาสนาสามารถนำมาใช้บรรเทาอาการปวดในการคลอดบุตรได้อีกด้วย

ความหมายของต้นวาสนา

  • ต้นวาสนาเป็นไม้มงคลที่ชื่อมงคล คำว่า “วาสนา” หมายถึง โชคลาภ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง ดังนั้น การปลูกต้นวาสนาจึงเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีโชคลาภ ประสบความสำเร็จในชีวิต
  • ต้นวาสนาเป็นไม้มงคลที่ออกดอกยาก เชื่อกันว่าหากต้นวาสนาออกดอกแล้ว จะทำให้ผู้ปลูกมีโชคลาภสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา หากผู้ปลูกสามารถดูแลต้นวาสนาจนออกดอกได้ เชื่อว่าจะมีโชคลาภมาสู่ครอบครัว
  • ต้นวาสนาเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน เชื่อกันว่าทิศนี้จะนำโชคลาภมาสู่ผู้ปลูก

ลักษณะของต้นวาสนา

ต้นวาสนา

ลักษณะทั่วไปของต้นวาสนานั้นจัดว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 4 – 10 เมตร โดยลำต้นของวาสนาจะมีลักษณะตรง ไม่มีกิ่งก้าน ใบของต้นวาสนาจะแตกออกมาจากบริเวณยอดของลำต้นซ้อนกันไปมา ส่วนดอกวาสนานั้นจะออกช่อบริเวณบริเวณยอดของลำต้น เป็นดอกขนาดเล็กสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน ส่งกลิ่นหอมในเวลาเย็นและกลางคืน

การดูแลรักษาต้นวาสนา

ต้นวาสนา
  • แสงแดด ต้นวาสนาชอบแสงแดดจัด แต่สามารถปลูกในที่ร่มรำไรได้ แสงแดดจัดจะทำให้ใบมีสีสันสดใส แต่อาจทำให้ใบไหม้ได้ หากปลูกในที่ร่มรำไรมากเกินไป ใบอาจมีสีซีดจาง
  • น้ำ ต้นวาสนาต้องการน้ำปานกลาง รดน้ำให้ดินชุ่มชื้น แต่อย่าให้แฉะจนเกินไป ควรรดน้ำวันละครั้งหรือสองครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • ดิน ต้นวาสนาชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี ควรใช้ดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 1:1
  • ปุ๋ย ต้นวาสนาต้องการปุ๋ยปานกลาง ควรให้ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 เดือนละ 1 ครั้ง
  • การใส่ปุ๋ย ต้นวาสนาต้นวาสนาเป็นไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมากนัก ชอบดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปานกลาง ต้องการแสงแดดปานกลางถึงรำไร ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนจัดได้ดี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : treespecie